Články | otokodate.com


Články

JIU JITSU je komplexní bojový systém který má původ v Japonsku. Užívané metody  obsahují techniky hodů (nage waza) , techniky držení (katame waza),  údery, strkání a kopy (atemi), které zahrnují početná pododdělení a mají...

 
Otokodate, neboli Robin Hood po japonsku
 
Bylo již skutečně pozdě, když obchodník Kihei a jeho pomocník Gorosuke opustili obchodní dům Mikoya v Ósace. Kiheův obličej zářil...

Linie jedinečných škol a stylů se v Japonsku po staletí pečlivě střeží a předává z otce na syna. Převádí se na nejstaršího mužského potomka v rodině a to v jakýkoliv vhodný okamžik. Takto zvolený jedinec začíná trénovat už v raném věku a to nejen techniky a filozofii školy, ale i...

Bojový systém s tradičními hodnotami
Brian W. Workmana
Článek se původně objevil v Black Belt Magazine v listopadu 1992..

Oficiální vznik a následné pokračování bojových systémů bylo v Japonsku tradičně zajištěno založením ryu (školy, nebo...

„Tři hlavní myšlenky Hakkoryu jsou: neprovokovat, neodporovat, nezranit. Hakkoryu – poprvé – vypíchlo dračí oči.“

 Ruyho Okuyama

V jedné zadní uličce, ve městě vzdáleném hodinu vlakem na severozápad od Tokia, se nachází dojo, které je v moderním...

Techniky Hakkoryu nejsou nic jiného, než čistě sebeobranné reakce, připravující Vašeho ducha čelit záležitostem života a smrti. Jinými slovy, pokud se setkáte s násilím, Hakkoryu Vám poskytne přirozené, prosté a praktické způsoby, kterými můžete bezprostřední ohrožení...

V těžkých dobách je často důležité vědět, kam jdeme. Protože neumíme na tuto otázku jasně odpovědět, zeptejme se, odkud jdeme. Doufáme, že krátký přehled událostí, jež daly vzniknout principu budó, nám osvěží paměť a připomenou, které cíle si kladli zakladatelé našich disciplín. To by nám mělo vyjasnit,...

Sledujte nás