Články | otokodate.com


Články

Co je JIU JITSU?

JIU JITSU je komplexní bojový systém který má původ v Japonsku. Užívané metody  obsahují techniky hodů (nage waza) , techniky držení (katame waza),  údery, strkání a kopy (atemi), které zahrnují početná pododdělení a mají různý význam v různých mnohých školách (ryu) a stylech(ryu cha !)Tenshin shinyo ryu, například, je nejznámější svými atemi a  technikami poutání (torae waza) zatímco nage waza jsou specialitou Kito ryuDaito ryu zase učí množství technik pák kloubů (kansetsu waza) . Původně, JIU JITSU s jeho různými jmény jako (Aiki [ju] jutsu, Hakuda, Kempo, Kogusoku, Koshi no mawari, Kumi uchi, Tai jitsu, Torite, Shubaku, Yawara atd), byla část vytržená z různých bojových škol japonské válečnické třídy (bushi, samuraj), kde bylo vyučováno jako doplněk zbraňových technik.

Mnoho ryu se důsledkem politických změn éry Tokugawa (1603 - 1867) otevřelo pro obyčejné lidi (heimin). Během této doby, mnoho škol začalo zdůrazňovat hlavně techniky boje beze zbraně. Zároveň se jméno "JIU JITSU" začalo užívat jako souhrnné označení pro metody boje zblízka, které asi také využívaly síly útoku podle principu "Ju yoku go o sei suru"("měkké dobývá tvrdé"). Uvnitř vlastních škol se často užívala stará jména nebo nová, dávaná příslušnými zakladateli (shodai).  

Dnes je JIU JITSU užívané různými armádami a policejními sbory v jeho originálním významu jako systém boje zblízka nebo k plnění určitých policejních úkolů nebo je vyučováno jako civilní metoda sebeobrany (bugei, (ko- ) bujutsu) (Ko- ) budo - kde se bojové umění nazývá válečnou cestou - se praktikuje v první řadě pro dokonalost osobnosti a charakteru, asi stejně bez ohledu na praktické uplatnění. Tato varianta má také původ v 17. století v Japonsku. Mnoho škol, systémů a organizací, které patří k tzv. "modernímu" budo (shinbudo, gendai budo) (založené po tzv.restauraci Meiji (1867), která znamená konec feudalismu, vojenské vlády (bakufu) se shogunem a válečnické třídy bushi nebo samuraj, začalo praktikovat svá bojová umění také jako soutěžní sport. Všechna tato hlediska současně koexistují v různých školách a organizacích zdůrazňujících různé aspekty.  

JIU JITSU je také zdrojem několika nových bojových umění. Na konci 19. stol. KANO Jigoro založil (Kodokan-) judo, dosud olympijská disciplína, která používá hlavně techniky Tenshin shinyo ryu a Kito ryu . Základem AIKIDO od UESHIBA Morihei je Daito ryu aiki ju jutsu a u některých stylů KARATE (které obecně mají vlastní historii) mohou být základy vystopované opět k JIU JITSU. Mezi nejznámějšími styly patří Wado ryu karate, jehož zakladatel OTSUKA Hironori byl mistrem Yoshin ryu jiu jitsu kempo.
 

  Pravopis

Pokud diskutujeme "správný" pravopis názvu "jiu jitsu", musíme vzít v úvahu, že jediná nesporná forma je použití sino-japonských znaků. Japonský skript se sestává z tří skupin: sino-japonské ideogramy, kanji , který reprezentují buď slovo nebo část složeniny. Dvě kanji pro j(i)u jitsu (jutsu) jsou vyobrazeny nalevo na obrázku nahoře. Kana (katakana hiragana) byly vytvořeny mnohem později a stejně jako římská písmena reprezentují fonetické slabiky. Nicméně hlavní složkou japonského skriptu jsou Kanji .

Většina těchto znaků má více než jednu vyslovností, sino-japonskou Na a japonskou Kun výslovnost. V souladu s významem nebo odstínem významu kanji může mít víc než jedno Na Kun čtení. Na obrázku nahoře je Na čtení zobrazeno velkými písmeny a Kun čtení malými písmeny.

Existují různé systémy spřepisu japonských slov do římských písmen. Tři nejznámější  jsou NipponshikiKunreishiki Hebonshiki (Hepburnův systém). Základem jsou japonské zvuky psané dolů v jejich pořímštěné formě. Za těchto okolností přepis slova z japonského standardního jazyka může vést do výsledků odlišných od oblastního nářečí nebo podobných variací. ( Samurajové měli specifický styl mluvení).  

  • Nipponshiki bylo představeno TANAKADATE Aikitsu 1881.  
  • Hepburnův systém ("Hebonshiki ") byl pojmenovaný po americkém misionáři Jamesi Curtis HEPBURNOVI, který používal tuto metodu pro třetí vydání jeho japonsko- anglického slovníku v roce 1886. Dnes to je v západním světě nejpoužívanější přepis.  
  • The Kunreishiki (víc související Nipponshiki ) byl první ustanovený pro úřední povinnosti v roce 1937 rozhodnutím japonské vlády, a ještě jednou doporučený v roce 1954, ale jeho použití nebylo udělané povinné.  

Dokonce různé úřady a oddělení japonské vlády užívají současně různé předpisy. Jak tam není jeden "uznávaný", "úřední" předpis, tak by bylo nevhodné uznat pouze jedinou verzi a deklarovat každou další metodu jako špatnou. Navíc v některých zemích vybraný pravopis může indikovat členství v určitém stylu nebo organizaci.

"Österreichischer Jiu Jitsu Bund (OEJJB)" vybral verzi "jiu jitsu" podle tradice, která  existovala v Rakousku od doby 1920, bez vyřazení jiných pravopisů. Pro překlad jména naší organizace do angličtiny užíváme "ju jitsu" (Austrian ju jitsu federation), který je běžný v anglicky mluvících zemích. Jméno naší organizace v japonských kanji je (při použití Hepburnova systému a japonského standardního jazyka) pro pravopis "ju jutsu" (Oosutoria Ju Jutsu Ren Mei). Výslovnost je jyoo jeets(oo)(JIU JITSU),joo jeets(oo) (JU JITSU) or joo joots(oo) (JU JUTSU). "U" na konci J(I)U je dlouhá samohláska, "u" na konci JITSU (JUTSU) se vyslovuje lehce, nebo se úplně opomíjí.  

 

 

© R.Reinberger

převzato z http://www.oejjb.or.at/oejjbd.htm

přeložil RNDr.Zdeněk Minařík

Sledujte nás