Články | otokodate.com


Články

Úvod od zakladatele

Techniky Hakkoryu nejsou nic jiného, než čistě sebeobranné reakce, připravující Vašeho ducha čelit záležitostem života a smrti. Jinými slovy, pokud se setkáte s násilím, Hakkoryu Vám poskytne přirozené, prosté a praktické způsoby, kterými můžete bezprostřední ohrožení s klidnou myslí zvládnout a bez váhání přejít k zadržení a následně i okamžitému trestu pro útočníky.

Pouhé cvičení, které má za následek jenom obnošený cvičební úbor, nedává vzniknout takovému druhu sebeobranných umění, které by bylo ku pomoci v takových zásadních okamžicích.

Hakkoryu Shodan-gi je vytvořen tak, aby vybavilo adepta základními pravidly pro rozhodné zvládnutí obecných útoků. Jak adept postupuje přes Nidan-gi, Sandan-gi a dál, techniky přirozeně získávají na síle a účinnosti proti útočníkovi.

Stav, který je následkem ponoření se do Hakkoryu, můžeme přirovnat k vystavení vody velkému tlaku. Vyvinou se reakce schopné okamžité exploze. Pokročilé techniky Hakkoryu umožňují svobodnou kontrolu nad životem a smrtí, ale tato volba je vždy na člověku.

Svaté srdce vyrůstá z přirozeně správného postoje. Proto oprosti své srdce od zla, protože jen tehdy budeš připraven naučit se našemu tajemství. Uvolni se a uvědom si své centrum. Rozostři mysl. Dívej se na svět očima Hakkoryu a tvé obranné techniky se zjeví okamžitě a samovolně.

Klidně zkoncentruj svého ducha, zaútoč na mysl protivníka a hluboce otřes jeho vůlí. Hakkoryu patří do světa, kde je duševní akce upřednostňována před formou a stylem. Hakkoryu vyžaduje vnitřní odhodlání a rozhodnost v provedení každé technické dovednosti, bez váhání o životě a smrti. Je tedy především přípravou a cvičením mysli.

Srozuměn s touto filozofií, uč se a cvič ducha a techniky Hakkoryu, dokud tě nedovedou k jasnému vnímání sebe, jako celku. Jedině tehdy dokážeš správně zvolit způsob, jak zachovat spravedlnost a lidskost. Co víc, moc jednoho prstu, skrze Hakkoryu Koho Shiatsu, dokáže uchránit člověka od jiného druhu násilí, které vzchází zevnitř – nemoci, choroby a zranění. I tyhle tě můžou nečekaně připravit o tvou přirozenou svobodu.

Promlouvám skrze zkušenosti tisíců lidí, kterým správné použití jediného prstu pomohlo zbavit se těchto dvou druhů násilí, vnějšího a vnitřního. První způsob jsem pojmenoval Hakkoryu Goshin Jutsu a druhý Hakkoryu Koho Shiatsu Igaku. Při pohledu zpět na svůj život nevidím žádný větší dar moudrosti pro lidstvo. Pro svou hlubokou lásku k Japonsku, mé rodné zemi, proto nemůžu nezvolat „POVSTAŇ, VZNEŠENÝ ČLOVĚČE!“

 

Spisy Shodai Soke Okuyama Ryuho (1901 – 1987)

Původní překlad: Okuyama Ryuho Tabinikki, Hakkoryu Ryushi Journal, Hakkoryu Higishi

 

Přeložil: Mgr. Tomáš Fiala

Sledujte nás